นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ 19.1 MB

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ 17.85 MB

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 12.16 MB

รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 16.82 MB

รายงานประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ 17.83 MB

รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ 19.34 MB

รายงานประจำปี 2556

ขนาดไฟล์ 14.95 MB

รายงานประจำปี 2555

ขนาดไฟล์ 15.9 MB

รายงานประจำปี 2553

ขนาดไฟล์ 11.82 MB

รายงานประจำปี 2551

ขนาดไฟล์ 70.39 MB

รายงานประจำปี 2550

ขนาดไฟล์ 5.29 MB

รายงานประจำปี 2549

ขนาดไฟล์ 6.43 MB

รายงานประจำปี 2548

ขนาดไฟล์ 2.84 MB