จุดเด่นในปี 2564
Gas Pipeline
5th
onshore pipeline is under construction (COD 2022)
PTT Stations
2,439
Stations
Caf'e Amazon
3,931
Branches
Convenience stores
2,171
Outlets
Gas Separation Plant
Total capacity of
2,870
mmscfd

6 โรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

Trading Business
ปริมาณการค้ารวมของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
79,134
Million Liters Sold

Thru Our Global Connectivity

Brent Crude
ดาวน์โหลดเอกสาร
อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa1

BBB+

BBB+

สมัครรับข่าวสาร

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ptt-ir@pttplc.com

จรรยาบรรณสำหรับ
นักลงทุนสัมพันธ์