จุดเด่นในปี 1H2565
Gas Pipeline
5th
onshore pipeline is under construction (COD 2022)
PTT Stations
2,473
Stations
Caf'e Amazon
4,051
Branches
Convenience stores
2,183
Outlets
Gas Separation Plant
Total capacity of
2,870
mmscfd

6 โรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

Trading Business
ปริมาณการค้ารวมของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
64,761
Million Liters Sold

Thru Our Global Connectivity

อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa1

BBB+

BBB+

สมัครรับข่าวสาร

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ptt-ir@pttplc.com

จรรยาบรรณสำหรับ
นักลงทุนสัมพันธ์