นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล : ptt-ir@pttplc.com
ธนพล ประภาพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

02-537-3518-9
อาภากร ชอุ่มทอง

ผู้จัดการ

02-537-1883
อัจจิมา กองทิพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

02-537-3316
พิมพ์ณดา อภิพิศาลศักดิ์

นักลงทุนสัมพันธ์

02-537-1577
ชนม์ชนก วงศ์พัฒนกุล

นักลงทุนสัมพันธ์

02-537-3674
วัสสินี จันทรางศุ

นักลงทุนสัมพันธ์

02-537-1239
มัลลิกา อนันตสุข

นักลงทุนสัมพันธ์

02-5372000 ต่อ 14101
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้รวบรวมประมวลผลและ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันให้ไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น