นักลงทุนสัมพันธ์
จดหมายข่าว สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. (ปีที่ 7, ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ขนาดไฟล์ 1.83 MB

จดหมายข่าว สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. (ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561)

ขนาดไฟล์ 2.6 MB

จดหมายข่าว สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. (ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561)

ขนาดไฟล์ 2.01 MB

จดหมายข่าว สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ปตท. (ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561)

ขนาดไฟล์ 1.1 MB