นักลงทุนสัมพันธ์
PTT
34.75THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) +0.75 (2.21%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
73,507,282
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34.50 / 3,970,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34.75 / 1,329,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
33.50 - 35.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
32.75 - 41.25
วันก่อนหน้า
34.00
ราคาเปิด
34.00