นักลงทุนสัมพันธ์
PTT
33.25THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
30,507,267
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.25 / 3,180,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.50 / 5,973,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
33.00 - 33.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 41.25
วันก่อนหน้า
33.25
ราคาเปิด
33.25